Wat is MKI?

In de laatste jaren is de behoefte aan objectieve en transparante milieu-informatie over materiaalgebruik toegenomen. Niet alleen als gevolg van de verplichting in het Bouwbesluit om de materiaal gerelateerde milieubelasting van nieuwe gebouwen te berekenen, maar ook door het duurzaam inkopen beleid van de overheid - zowel in de B&U sector als in de infrastructuur - en door duurzaamheidlabels als BREEAM en LEED.

Inzicht in milieuprestaties van producten

Basis voor het bepalen van de milieu-effecten is een levenscyclusanalyse (LCA) conform de nationale Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. Om erachter te komen welk product het milieu het minst belast, moeten voor alle (levens)fase van het product - van het begin tot aan het einde van de levenscyclus - de milieueffecten worden bepaald.

Voor een bouwwerk zijn dit de volgende fasen:

Verder lezen

Productspecificaties

Verder lezen

Uitgelicht...

Productspecificaties